Pakume täiskasvanute KOOLITUST sellistel suundadel nagu teenindus, äri, majutamine ja toitlustamine. Õppimine toimub eesti ja vene keeles. Meie kooli missioon on koolitada kaasaegsete kutseoskustega parimaid töötajaid. Ootame kõiki soovijaid uusi oskusi ja teadmisi avastama. Õppida ei ole kunagi hilja!Korraldame MEISTRI-KOOLITUSED  peakokkade juhendamisel. Koos peakokkaga - oma ala professionaaliga, tutvute söögi valmistamisega ebaharilikul viisil. Meil on kaasaegne avatud planeeringuga köök, täielikult varustatud professionaalse varustusega ja seadmetega. Meistri-koolitusi pakume erinevatel teemadel , kus igaüks leiab endale sobiva.

Lähimad Koolitused

meist

HORECA EDU OÜ on HEA KOOL KOGU ELUKS, kaasaegne õppeasutus, kus iga õppija saab ennast avastada ja parimal viisil teostada, olla ise tegija.

Meie eesmärgiks on

kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks;

orienteerida õppijat pidevõppele; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust;

arendada ja süvendada järgmisi võtmeoskusi: meeskonnatööoskus, probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskus, kriitilise mõtlemise ja suhtlemisoskus, analüüsioskus, informatsiooni hankimine, töötlemise ja kasutamise oskus, õppimisoskus.

Meie õpperuumid on sisustatud kontorimööbliga ning varustatud kaasaegsete IKT vahenditega: arvuti lektorile, DATA-projektor. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

HORECA EDU OÜ tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid

 

 

HORECA EDU OÜ on eriline kool oma õppimis- ja arenguvõimaluste poolest.

Horeca Edu OÜ kvaliteedi tagamine >>>

Horeca Edu OÜ õppekorralduse alused >>>

Meie koolis on igal õppijal võimalik ennast mitmekülgselt arendada ja saada kogemusi välispraktikalt. Tänu koostööpartneritele ja toetajatele, kooli vilistlastele ja kooliperele oleme loonud kaasaegse õpikeskkonna. Uuringud näitavad, et meie kooli vilistlased tulevad ettevõtetes väga hästi toime, on hinnatud ja väärika palgaga spetsialistid, on õnnelikud ja eluga rahul. Parim valik on teadlik valik ja kõiges eeltoodus saab veenduda meie kooli tulles.

Õpihimulised täiskasvanud, kes tulevad meile omandama mõnikord juba mitmendat eriala, teavad, et kool on uuendusmeelne ning püüab muutuva maailma ja tema nõudmistega sammu pidada. Lisaks veel paindlik õppekorraldus ning see, et võid oma unistuste ameti omandada töö ja pere kõrvalt.

Läbi positiivsuse, pühendumuse, õppijakesksuse, professionaalsuse, hoolivuse ja avatuse on HORECA EDU OÜ  eesmärgiks jätkuvalt olla usaldusväärne partner regioonile ning kindlustada läbi täiendhariduse usaldusväärne tulevik meie õppijatele.

HORECA EDU OÜ tagab koolitatavatele kõik vajalikud tingimused õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks.