Restoranijuhtimise koolitus

Lähimad kuupäevad – 01.10.2018–24.05.2019
Koolituse maht – 720 ak. t.
Koolituse keel – eesti/vene
Hind – 3500€

0 STUDENTS ENROLLED  Restoranijuhi koolituse eesmärk on anda juhtidele, või isikutele, kes soovivad asutada oma restorani, kaasaegseid teadmisi ja oskusi, tagamaks restorani efektiivne juhtimine ja oma valdkonna rahvusvaheline konkurentsivõime. Koolituse tulemusena on osalejad mõistnud restoranijuhijuhi erinevaid rolle, omandanud motiveeritud meeskonna tulemusliku juhtimise põhimõtted, teadvustanud juhtimiseks vajalikud oskused ning aru saanud liidri ja meeskonna arendamise vajadusest.

  Pakutav koolitus koosneb teemadest, mis aitab koolitusest huvitatud isikutel asutada oma toitlustusettevõte, korraldada tulemuslikku tööd, tõsta restorani mainet ja teeninduse kultuuri, efektiivselt juhtida oma meeskonda ja seeläbi suurendada nii oma töötajate kui ka klientide rahulolu.

  HORECA EDU OÜ ÕPPEKORRALDUSE ALUSED >>>

  HORECA EDU OÜ omab koolitusklassid aadressil Parda 6, Tallinn. Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. HORECA EDU OÜ tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi. Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Õpilane on läbinud praktika, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja saanud selle kohta positiivse hinnangu.
  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.

  Moodul 1.Siisejuhatus (2 ak. tundi)
  Moodul 2.Äriidee ja äriplaan (130 ak. tundi)
  Moodul 3.Seadusandluse alused (40 ak. tundi)
  Moodul 4.Raamatupidamine restoranis (40 ak. tundi)
  Moodul 5. Turundus ja müük (20 ak. tundi)
  Moodul 6.Ettevõtte juhtimissüsteem (10 ak. tundi)
  Moodul 7.Personalijuhtimine restoranis (40 ak. tundi)
  Moodul 8.Töötervishoid ja tööohutus restoranis (40 ak. tundi)
  Moodul 9.Asjaajamise alused (40 ak. tundi)
  Moodul 10.Toiduseadusest tulenevad nõuded (15 ak. tundi)
  Moodul 11.Tarbijakaitse (15 ak. tundi)
  Moodul 12.Müügitegevus (18 ak. tundi)
  Moodul 13.Klienditeeninduse alused (40 ak. tundi)
  Moodul 14.Restoraniteenindus (180 ak. tundi)
  Moodul 15.Juhtimise alused (20 ak. tundi)
  Moodul 16.Joogiõpetus (14 ak. tundi)
  Moodul 17.Restoranijuhtimise praktika (56 ak. tundi)

  • äriplaani koostamise põhimõtteid ja oskama rakendada neid oma ettevõtlustegevuses
  • ettevõtluskeskkonda reguleerivaid normatiivakte ja registreid ning oskama asutada oma ettevõte
  • restorani raamatupidamise aluseid ja korraldust
  • turunduse põhimõisteid ja tehnikaid
  • ISO standarditele baseeruva kvaliteedijuhtimissüsteemi
  • töösuhteid reguleerivaid õigusakte ja personalijuhtimise põhimõteid
  • töötervishoiu ja tööohutuse reegleid
  • asjaajamise normdokumente ja oskama õigesti koostada ja vormistada erinevat liiki dokumente
  • toiduseadusest tulenevaid nõudeid
  • Tarbijakaitseseadusest tulenevaid nõudeid
  • kliendi vajadusi ning, kasutades erinevaid müügitehnikaid, edukalt müüma oma toode/teenust
  • kuidas õigesti ja viisakalt teenindama, tunnetama teenindaja kui ettevõtte esindaja rolli, hindama teeninduse kvaliteeti kliendi seisukohalt ja mõistma teenindaja vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest
  • kuidas õigesti korraldada restorani,kui terviklikku ühiku, tööd
  • kuidas õigesti juhendada ja koguda tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni, analüüsida, täpsustada ja interpreteerida seda; varustada juhendatavaid õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooniga
  • kuidas kontrollida enda ja teiste töö kvaliteeti, võtta endale vastutuse nii enda kui juhendatavate töö kvaliteedi eest.


  Liia Hokkanen – Pedagoogiline hariduse omandamise järgselt 16 aastat töötamist turismi, majutamise ja toitlustamise valdkonna kutsealases tasemeõppes nii õpetajana kui õppetöö korraldajana. Töökeeled – eesti, soome.

  Angela Melihhova – Õigusteaduste doktor, rohkem kui viiekümne Tsiviilõiguse teadustööde ning koolitusmetoodikate autor. Aktiivselt tegeleb õiguspraktikaga.

  Rudolf Visnapuu – Eesti Peakokkade Ühenduse president, restoranijuhtimise koolituse õppejõud.

  Salmen Shois – Zeus Holding peakokk. Läbinud kulinaarseid õpinguid Eestis ja Iisraelis, omab koka kutsekvalifikatsiooni. Isikuteeninduse valdkonnas omab kahte kõrgharidust – hotellimajanduses ja toitlustusteenuste korralduses. On õppinud TTÜ-s rahvusvahelist ärikorraldust ja Audenteses ärijuhtimist. Lisaks toiduvalmistamisele tegeleb toidukoolituste korraldamise ja toiduvalmistamise õpetamisega.

  Ritta Roosaar – toitlustusala professionaal, kellel on suured kogemused juhtimise, HoReCa valdkonna koolituste, toidutehnoloogia ja inimressursside alal. Ritta on olnud seotud restoranide ja toitlustusfirmadega rohkem kui 20 aastat, sealhulgas töötanud 15 aastat erinevatel juhtivatel kohtadel HoReCa sektoris. Töötanud aastaid koolitajana ja lektorina Eestis ja Soomes, temal  on oma Toitlustuskorralduse kursus TTÜ Avatud ülikoolis.

   

   

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  No Reviews found for this course.

  PRIVATE COURSE
  • PRIVATE
  • 1 week, 3 days

  Registreeri

  Kui Te tahate koolitusest osa võtta, täitke registreerimisvorm ja me võtame teiega ühendust.