Abikoka koolitus, õhtune

Toimumise aeg: 06.05.2024–16.08.2024
Koolituse maht – 240 ak. t.
Koolituse keel – vene
Hind – 1950€

0 STUDENTS ENROLLED

    Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib saada teadmised ja oskused töötamiseks abikokana.
    Abikoka eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukeskvaks õppeks.

    Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus. Õppekava rühm – majutamine ja toitlustamine.

    HORECA EDU OÜ ÕPPEKORRALDUSE ALUSED >>>

    ÕPPEKAVA