HORECA EDU OÜ TOITLUSTUSE KOOLITUSED
Kokk (Kutsestandard, tase 4 koolitus/ koos kutseeksam ettevalmistusega )
01.08.2024 – 30.11.2024
2500€
Koka koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib saada teadmised ja oskused töötamiseks kokana.
Koka eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukeskvaks õppeks.
Õppejõud: Vladimir Iljin, Tamara Hodjakova
Õppekeel on vene.
Koolituse õppemaht on 600 akadeemilist tundi.
Õppekava
Pagar-kondiiter
01.08.2024 – 30.10.2024
2500€
Koolitus sobib neile, kes soovib saada erialased teadmised ja oskused töötamiseks pagar-kondiitrina. Pagar-kondiitri koolituste eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, vilumused, oskused ja hoiakud tööks pagar-kondiitrina majutuse-, toitlustamise- või pagaritööstusettevõtetes nii Eestis, kui ka välismaal; luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning kujundada õppijates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.
Õppejõud: Anneli Kubbi, Salmen Shois, Heikki Eskusson.
Õppekeel on vene.
Koolituse õppemaht on 400 akadeemilist tundi.
Õppekava
Kokk-pagar
02.09.2024 – 23.12.2024
2500€
Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib saada teadmised ja oskused töötamiseks kokana või pagarina. Õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õppejõud: Vladimir Iljin, Olga Gusseva, Tamara Hodjakova
Õppekeel on vene.
Koolituse õppemaht on 400 akadeemilist tundi.
Õppekava
Koka baaskoolitus /õhtune õpe/

(koos ettevalmistusega 3. taseme eksamiks)

02.09.2024 – 23.12.2024
2100€

Õhtune kursus on mõeldud neile, kes ühendavad õppimise tööga või soovivad kiiresti omandada uue eriala. Õhtune kursus on intensiivne ja annab põhiteadmised ja -oskused, mis on vajalikud kokana töötamiseks.

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas kell 18.00-21.00. Saate ploki teoreetilisi materjale ja praktilisi töid kaasaegses hästivarustatud köögis.

Kõik tooted, seadmed ja praktikapinnad on kooli poolt. Koolituse läbimisel väljastatakse kogu EL-s kehtiv koka algkursuse läbimise tunnistus.

Õppejõud: Vladimir Iljin, Tamara Hodjakova
Õppekeel on vene.
Koolituse õppemaht on 240 akadeemilist tundi.
Õppekava
Pagari baaskoolitus /õhtune õpe/
02.09.2024 – 23.12.2024
2100€

Õhtune kursus on mõeldud neile, kes ühendavad õppimise tööga või soovivad kiiresti omandada uue eriala. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas kell 18.00-21.00.

Kõik tooted, seadmed ja praktikapinnad on kooli poolt. Koolituse läbimisel väljastatakse pagari algkursuse läbimise tunnistus, mis kehtib kogu EL-is.

Õppejõud: Olga Gusseva.
Õppekeel on vene.
Koolituse õppemaht on 200 akadeemilist tundi.
Õppekava
Baarmeni koolitus
05.08.2024 – 30.09.2024
2490€

Baarmen loob jooke ja vastutab baari või restorani atmosfääri eest. Hea baarmen on psühholoog ja natuke mustkunstnik. Ta segab jooke, teab, mida külalisele pakkuda, ja pole vahet, kas ta järgib klassikalisi retsepte või improviseerib. Tulemus rõõmustab teid alati tasakaalustatud maitsega või jätab teile varem tundmatuid erksaid muljeid.

See kursus on teie pilet jookide ja nende kombinatsioonide põnevasse maailma. Õpitakse mõistma veine ja tutvud kokteilisortidega, uuritakse milliseid seadmeid on vaja baarmenina töötamiseks. Saate aru, kuidas alkoholi toodetakse, ning omandage klienditeenindus- ja baariohutusoskused.

Õppejõud: Jay Mamedov.
Õppekeel on vene.
Koolituse õppemaht on 240 akadeemilist tundi.
Õppekava
Toitlustusettevõttejuht
09.09.2024 – 28.02.2025
3200€
Restoranijuhi koolituse eesmärk on anda juhtidele, või isikutele, kes soovivad asutada oma restorani, kaasaegseid teadmisi ja oskusi, tagamaks restorani efektiivne juhtimine ja oma valdkonna rahvusvaheline konkurentsivõime. Koolituse tulemusena on osalejad mõistnud restoranijuhijuhi erinevaid rolle, omandanud motiveeritud meeskonna tulemusliku juhtimise põhimõtted, teadvustanud juhtimiseks vajalikud oskused ning aru saanud liidri ja meeskonna arendamise vajadusest.
Õppejõud: Ritta Roosaar, Liia Hokkanen, Rudolf Visnapuu, Salmen Shois, Angela Melihhova.
Õppekeel on vene.
Õppemaht on 520 akadeemilist tundi.
Õppekava
TEISED TEENINDUSSEKTORI KOOLITUSED
Lapsehoidja koolitus
02.09.2024 – 29.11.2024
2500€
Lapsehoidja koolituse eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks lapsehoiu teenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ja on mõeldud kõigile, kes soovivad väikelaste hoidmisega tegelda nii avalikus kui erasektoris.
Koolitus sobib ka sellel alal algajatele. Kursus on üles ehitatud kutse standardi nõuetele ja pädevustele ning kutsekvalifikatsiooni eksamile erialal Lapsehoidja, tase 4. Koolitus sisaldab kõiki vajalikke psühholoogia, pedagoogika ja tervise sektsioone. Te saate teada, kuidas toetada laste füüsilist, vaimset, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut, hoolitseda nende tervise eest ja õpetada neile vajalikke oskusi; kuidas last õigesti toita ja luua tema arengut toetav keskkond. Samuti, omandate oskused töös lapsevanemate ja spetsialistidega, oma professionaalse arengu hoidmisel ja ametialase läbipõlemise ennetamiseks; teadmised seadusandluse, õigus- ja töösuhete ning eraettevõtluse läbiviimise alal lastehoiu valdkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse hariduses erivajadustega laste hooldamisele ja toetamisele.
Koolitus viiakse läbi tööpäeviti nii klassiruumides aadressil Vabaduse väljak 2, Tallinn, kui ka veebikeskkonnas Zoom. Enamik tunde toimub päevasel ajal.
Õppejõud: Tatjana Naidjonova, Mariia Orlova, Angela Melihhova, Olga Gusseva.
Õppekeel on vene.
Õppemaht on 310 akadeemilist tundi.

Õppekava
Rõivaste õmblemine ja modelleerimine
05.08.2024 – 08.11.2024
2500€
Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad õppida konstrueerima, modelleerima ja õmblema naiste riided ning tegema lõikeid, kas algajatele või oskavatele inimestele. Koolituse käigus on võimalik luua kergete rõivaste garderoobi. Peale koolituse läbimist saab alustada tööd kas õmblejana, või rätsepana nii ateljees, kui ka ettevõtjana.
Koolituse eesmärk on kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks rõivaõmblemise valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks ning loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet.
Õppekava vastab kutsestandartidele Õmbleja, tase 4, ja Kergete rõivaste rätsep, tase 4.
Õppejõud: Nonna Mumma.
Õppekeel on vene ja eesti.
Õppemaht on 250 akadeemilist tundi.

Õppekava
Laotöötaja
19.08.2024 – 31.10.2024
2350€

Laotöötaja on nõutud elukutse ning see kursus annab nii täieliku arusaamise eesseisvast tööst kui ka piisava hulga praktilisi oskusi sellel erialal edukaks töötamiseks.

Koolitusprogramm vastab kvalifikatsioonistandardile “Laotöötaja, tase 4” (Laotöötaja, tase 4) ning sisaldab pädevusi kaupade ja veoste vastuvõtmisel laos, nende ladustamisel ja väljastamisel ning esmatasandi klienditeenindusel.

Õppejõud: Elliana Poluektova.
Õppekeel on vene.
Õppemaht on 180 akadeemilist tundi.
Õppekava
Laooperaator
19.08.2024 – 31.10.2024
2500€

Laooperaatori kursus - laonduse spetsialisti eriala süvendatud õppimine ja valdamine. Programm sisaldab 4. taseme laotöötajate plokki ja boonusmooduleid: tollirežiimid ja protseduurid, aktsiisilaod ja kaubad, tõstuki juhtimine, suhtlusstrateegiad klientide ja partneritega.

Kursuse formaat on täiskoormusega. Tunnid toimuvad mitu korda nädalas. Kursuse lõpus võimaldatakse praktikakoht ühes Tallinna laost. Lisaks õpitakse erialast eesti keelt laotööks ja arvuti algoskusi.

Õppejõud: Elliana Poluektova.
Õppekeel on vene.
Õppemaht on 250 akadeemilist tundi.
Õppekava
Horeca EDU OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Kontaktid
Tel. 6 481 001
Mob. 54 555 888
E-Mail: info@cook.ee
Aadress: Vabaduse väljak 2, Tallinn
Made on
Tilda